Tải Mẫu sổ dự giờ của giáo viên 2023

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu sổ dự giờ của giáo viên là mẫu sổ được giáo viên dùng để ghi chép lại những thông tin quan trọng trong các buổi dự giờ của giáo viên, có đầy đủ tiêu chí đánh giá buổi dạy, phiếu dự giờ…
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  Câu chúc Tết 4 chữ - Câu đối chúc Tết 2023

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *