Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn 2023

Quyết định công nhận trưởng thành Đoàn

Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của các đoàn viên được công nhận trưởng thành đoàn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn tại đây.

Công nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên. Trong thủ tục công nhận trưởng thành Đoàn không thể thiếu Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn để xem xét, quyết định kết nạp Đoàn viên. Dưới đây là quy trình, thủ tục trưởng thành Đoàn cùng mẫu đơn mới nhất, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG …..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …………..………….., ngày …. tháng …. năm ….

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận trưởng thành Đoàn
—————

Bài Hay  Mẫu chữ tập viết lớp 1 - Mẫu vở tập tô chữ viết

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ………………..

– Căn cứ vào điều 4 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

– Xét công văn số ……………………… ngày … tháng …. năm ……. của Liên chi đoàn Cán bộ viên chức về việc ra quyết định trưởng thành đoàn năm ………….. cho đoàn viên thuộc Liên chi đoàn Cán bộ Viên chức;

– Căn cứ vào quá trình phấn đầu, rèn luyện và cống hiến của đoàn viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Công nhận ….. đồng chí đoàn viên có tên sau được trưởng thành Đoàn từ ngày 26 tháng 3 năm ……….

Điều 2.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Ban Chấp hành Liên chi đoàn Cán bộ viên chức và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Bài Hay  Những bài thơ về chú bộ đội hải quân
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

2. Quy trình, thủ tục trưởng thành Đoàn

– Hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên quá 30 tuổi (đối với những đoàn viên không giữ nhiệm vụ trong cơ quan lãnh đạo hoặc không công tác trong cơ quan chuyên trách của Đoàn) và thông báo cho đoàn viên đó biết.

– Khi có đoàn viên quá 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn tổ chức gặp mặt để biết nguyện vọng của đoàn viên. Nếu đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn thì xem xét để đoàn viên tiếp tục được tham gia sinh hoạt Đoàn nhưng không quá 35 tuổi. Nếu đoàn viên có nguyện vọng được trưởng thành đoàn thì chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở đề nghị xét và ra quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn viên.

– Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu tú trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

Bài Hay  Phân biệt dạy học theo lý thuyết kiến tạo và dạy học nêu và giải quyết vấn đề

3. Chương trình lễ trưởng thành Đoàn

– Văn nghệ.

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

– Giới thiệu tóm tắt quá trình sinh hoạt Đoàn và những thành tích đóng góp của đoàn viên trưởng thành.

– Trao “Giấy chứng nhận trưởng thành đoàn” và tặng phẩm kỷ niệm (nếu có) cho đoàn viên trưởng thành (mẫu Giấy chứng nhận trưởng thành đoàn do cấp bộ đoàn quyết định trưởng thành đoàn cho đoàn viên ban hành).

– Đoàn viên (hoặc đại diện đoàn viên) trưởng thành phát biểu cảm tưởng.

– Đại diện đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn phát biểu.

– Đại diện cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.

– Kết thúc.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn mới nhất năm 2022.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *