Mẫu nhận xét lớp 2 theo Thông tư 27

Tiếng Việt

Toán

TNXH

Hoạt động trải nghiệm

Đạo đức

Em nắm vững kiến thức, hoàn thành tốt các bài tập.

Em chăm chỉ, thông minh, học toán giỏi.

Em tiếp thu bài tốt, nêu được các bộ phận chính của cơ quan cơ thể đã học.

Em nắm vững kiến thức, biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng.

Em nắm vững kiến thức, biết thể hiện tình yêu quê hương.

Em tiếp thu bài tốt, câu văn có nhiều hình ảnh hay.

Em có năng khiếu về toán học.

Em tiếp thu bài tốt, nêu được cách chăm sóc và bảo vệ các cơ quan cơ thể đã học.

Em nắm vững kiến thức, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lớp.

Em biết thể hiện tình yêu quê hương qua những việc làm cụ thể.

Em viết chữ đẹp, có kỹ năng viết tốt.

Em tiếp thu nhanh, tính cẩn thận, chính xác.

Em nắm vững kiến thức, biết cách chăm sóc và bảo vệ cơ quan vận động.

Em biết những việc thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.

Em hiểu bài, biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

Em hoàn thành tốt các bài tập, thật đáng khen.

Em làm bài tốt, nắm vững kiến thức, kĩ năng toán.

Em tiếp thu bài tốt, nêu được các bộ phận chính của cơ quan vận động và cách chăm sóc, bảo vệ.

Em tiếp thu bài tốt, biết làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

Em nắm vững kiến thức, biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

Em chăm học, có kỹ năng đọc, viết tốt.

Em chủ động trong học tập, tích cực phát biểu.

Em hiểu bài tốt, nêu được các bộ phận chính của cơ quan hô hấp và cách chăm sóc, bảo vệ.

Em biết lập thời gian biểu hoạt động chung của các thành viên trong gia đình.

Em tiếp thu bài tốt, biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

Em có kỹ năng đọc, viết tốt.

Em tiếp thu bài tốt, thực hiện phép tính chính xác.

Em nắm vững kiến thức, nêu được các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu và cách chăm sóc, bảo vệ.

Em tiếp thu bài tốt, biết quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình.

Em biết phân biệt được cảm xúc tích cực, tiêu cực.

Em đọc bài to, rõ ràng, chữ viết sạch sẽ, câu văn gãy gọn và có hình ảnh hay.

Em vận dụng tốt kiến thức vào các bài thực hành.

Em tiếp thu bài tốt, nêu được một số việc nên làm để bảo vệ xương và cơ.

Em hiểu bài tốt, biết làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

Em biết kiềm chế được các cảm xúc tiêu cực.

Em đọc hiểu tốt, chữ viết rõ ràng, viết được đoạn văn đúng yêu cầu.

Em chăm chỉ, học toán tốt.

Em nắm vững kiến thức, nêu được một số việc nên làm để bảo vệ xương và cơ.

Em biết sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lớp.

Em biết nêu được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực đối với bản thân và người xung quanh.

Em đọc bài lưu loát, diễn cảm, chữ viết đúng độ cao, có vốn từ phong phú.

Em chú ý nghe giảng, làm bài nhanh, chính xác.

Em nắm vững kiến thức, nêu được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Em có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Em đã biết nói hoặc viết lời yêu thương với người thân.

Em viết chính tả chính xác, chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, đúng quy định.

Em có kỹ năng tính toán tốt, giải toán nhanh.

Em tiếp thu bài tốt, nêu được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Em biết xây dựng kế hoạch hoạt động chung của gia đình.

Em biết nói hoặc viết lời động viên khi bạn bè, người thân có chuyện buồn.

Em đọc to, lưu loát, đúng tốc độ, chữ viết ngay ngắn, sạch đẹp, diễn đạt câu rõ ý.

Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.

Em hiểu bài tốt, nêu được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Em biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng.

Em tham gia tích cực các hoạt động để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Em diễn đạt câu văn có hình ảnh phong phú, cảm xúc chân thành, giọng đọc tốt, chữ viết cẩn thận.

Em tích cực học toán.

Em hiểu bài tốt, nêu được một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu.

Em biết quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.

Em biết sắm vai thể hiện cảm xúc tích cực trong các tình huống.

Em viết đúng chính tả, chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, kĩ năng nói và viết tốt.

Em thực hiện các phép tính cẩn thận, chính xác.

Em nắm vững kiến thức, nêu được các bộ phận chính của cơ quan cơ thể đã học.

Em tiếp thu bài tốt, biết chia sẻ những hoạt động chung của gia đình.

Em nêu được cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

Em tiếp thu bài tốt, đọc, viết thành thạo, câu văn có hình ảnh hay.

Bài Hay  Mẫu giấy luyện viết chữ hoa cỡ nhỏ cho học sinh tiểu học

Em vận dụng tốt kiến thức vào các bài đã học.

Em nắm vững kiến thức, nêu được cách chăm sóc và bảo vệ các cơ quan cơ thể đã học.

Em hiểu bài tốt, biết những việc thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.

Em biết thực hiện việc kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Em viết chữ đẹp, hoàn thành tốt nội dung môn học, viết đoạn văn sinh động.

Em làm bài tốt, nắm vững kiến thức.

Em hiểu bài tốt, nêu được một số việc nên làm để bảo vệ xương và cơ.

Em biết làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

Em biết kể thêm những cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Đoạn văn em viết đúng quy trình, câu văn có hình ảnh hay.

Em hiểu và vận dụng tốt các phép tính nhân đã học vào thực tế.

Em chăm học, mau thuộc bài.

Em nắm vững kiến thức, biết quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình.

Em biết chia sẻ cách kiềm chế cảm xúc của bản thân với bạn, người thân.

Em có kỹ năng viết chính tả tốt, chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp.

Em tiếp thu bài nhanh, vận dụng tốt các phép tính nhân, chia đã học vào thực tế.

Em yêu thích và say mê khoa học.

Em nhận biết được một số đồng tiền của Việt Nam.

Em biết làm tốt hộp niềm vui.

Em đọc bài to, lưu loát, tìm hiểu bài tốt, chữ viết rõ ràng.

Em biết đọc, viết và so sánh các số trong phạm vi 1000.

Em chăm học bài, thích tìm hiểu khoa học.

Em biết sử dụng đồng tiền trong trao đổi hàng hóa.

Em biết sắm vai xử lí tình huống tốt.

Em viết chữ đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, biết thuật lại việc được chứng kiến hoặc tham gia.

Em biết đọc đúng giờ trên đồng hồ và vận dụng tốt trong thực tế.

Em hiểu được những việc cần làm để bảo vệ cơ thể.

Em khéo léo, cẩn thận làm ra sản phẩm để thể hiện tình cảm của mình với người em yêu quý.

Em biết nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

Em đọc bài to, rõ ràng, chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, câu văn gãy gọn, có hình ảnh hay.

Em biết tên gọi thành phần trong phép nhân, phép chia và vận dụng tốt trong thực hành.

Em kể được tên các cơ quan vận động.

Em biết sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn nắp, gọn gàng.

Em nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

Em đọc bài to, rõ, hiểu tốt nội dung bài đọc, đặt câu đủ ý, nghĩa rõ ràng.

Em biết viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị và so sánh tốt các số có ba chữ số.

Em chịu khó tư duy, nắm vững bài.

Em làm được một số sản phẩm để tham gia Hội chợ Xuân.

Em biết thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

Bài viết của em sạch sẽ, trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, biết nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

Em biết so sánh các số có ba chữ số, vận dụng tốt các bảng nhân, chia đã học.

Em có hiểu biết và quan sát khá tốt.

Em tự thực hiện được một số công việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân.

Em thuộc được các số điện thoại cứu trợ khẩn cấp, quan trọng.

Em đọc bài tương đối tốt, câu văn sáng tạo, chữ viết có nhiều tiến bộ.

Em biết đọc, viết, đếm các số có ba chữ số và xem đúng giờ trên đồng hồ.

Em có khả năng tìm tòi, tự phát triển nhận thức.

Em sắp xếp đồ dùng của em ở lớp ngăn nắp, gọn gàng.

Em biết nhắc nhở các bạn và người thân tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Em có kĩ năng đọc thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để viết đoạn văn đạt hiệu quả hơn.

Em nắm vững kiến thức đã học, vận dụng tốt phép nhân, chia vào bài toán.

Em biết ngồi học đúng tư thế.

Em tự thực hiện được một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

Em nêu địa chỉ của trường em, nhà em, quê hương em.

Em có kỹ năng đọc tốt, thuật lại việc đã chứng kiến, tham gia rõ ràng, mạch lạc.

Em nắm vững yêu cầu bài tập, giải toán tốt.

Em có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống tốt.

Em biết thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, biết ơn đến các thành viên trong gia đình.

Em bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình.

Em tiếp thu bài nhanh, tìm tốt các từ chỉ hoạt động, chỉ đặc điểm và đặt câu rõ ràng, đúng yêu cầu.

Em quan sát tốt, thực hiện đúng nội dung bài học.

Em có tinh thần học hỏi tốt.

Em thực hiện được một số việc làm thể hiện sự quý trọng phụ nữ.

Em biết thực hiện được việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi.

Em có kỹ năng viết tốt, biết nói và đáp lời đề nghị, đồng ý phù hợp tình huống.

Bài Hay  Amore mio nghĩa là gì? - Nghĩa của từ Amore mio

Em ứng xử nhanh, giải bài rõ ràng.

Em có khả năng tìm tòi, tự phát triển nhận thức.

Em sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn nắp, gọn gàng.

Em biết kính trọng, biết ơn người có công với quê hương.

Em viết chữ đẹp nhưng trình bày bài chưa khoa học, ngắt nghỉ câu văn chưa đúng vị trí, em cần cố gắng thêm.

Em hiểu bài, biết vận dụng vào thực tế.

Em xử lí nội dung học nhóm nhanh.

Em biết trao đổi và chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia các hoạt động chung với gia đình.

Em biết giới thiệu với bạn bè về quê hương và nêu cảm nhận của em về quê hương mình.

Em viết chữ rõ ràng, trình bày sạch đẹp, tuy nhiên giọng đọc còn nhỏ, chưa tập trung chú ý vào bài, cố gắng hơn nhé.

Em xem đồng hồ chính xác.

Em có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung.

Em tham gia thảo luận tích cực, nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết.

Em biết chia sẻ những việc em đã và sẽ làm thể hiện tình yêu với quê hương.

Em có kỹ năng nghe viết tốt, chữ viết chưa đẹp, nắn nót hơn khi viết nhé.

Em thực hành trải nghiệm thời gian chính xác.

Em nêu được tên và các mùa trong năm.

Em mô tả được hình thức bên ngoài của bản thân.

Em biết nêu được những việc làm giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên ở quê hương.

Em viết văn rõ nghĩa, câu văn mạch lạc, giọng đọc còn nhỏ, cố gắng luyện đọc to hơn nhé.

Em nắm vững kiến thức đơn vị, chục, trăm, nghìn.

Em có tinh thần hợp tác khi họp nhóm.

Em mạnh dạn làm quen và thân thiện với bạn bè mới.

Em biết thực hiện được những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp của quê hương.

Em đọc bài to, rõ ràng, viết đúng chính tả nhưng chữ viết chưa đẹp, rèn thêm nhé.

Em đọc số có ba chữ số rõ ràng, chính xác.

Em biết lựa chọn trang phục phù hợp từng mùa.

Em thể hiện sự thân thiện với thầy cô, bạn bè.

Em biết nhắc nhở bạn cùng thực hiện những việc làm cần thiết, phù hợp để giữ gìn vẻ đẹp quê hương.

Em biết chia sẻ với bạn về các nội dung học tập.

Em thực hành viết số đúng, rõ ràng.

Em tích cực phát biểu xây dựng bài.

Em nhận biết được những việc nên làm vào giờ học, nên làm vào giờ chơi và thực hiện được những việc đó.

Em biết nêu được một số qui định cần tuân thủ ở nơi công cộng.

Em tìm được từ ngữ chỉ người và hoạt động tương ứng.

Em viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị tốt.

Em xử lý tình huống nhanh, chính xác.

Em nhận biết được những việc nên làm, không nên làm và biết cách điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

Em biết nêu được vì sao phải tuân thủ quy định nơi công cộng.

Em nhận diện được và biết sử dụng câu đề nghị phù hợp tình huống.

Em so sánh các số có ba chữ số rất nhanh.

Em gọi tên đúng các cơ quan trong cơ thể người.

Em tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Em biết đồng tình với những lời nói, hành vi tuân thủ quy định nơi công cộng.

Em biết giới thiệu với bạn một cảnh vật nơi em ở.

Em nắm vững đơn vị đo mét, ki-lô-mét.

Em biết ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh.

Em thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Em biết không đồng tình với những lời nói, hành vi vi phạm quy định nơi công cộng.

Em nhận diện được từ ngữ chỉ nơi chốn.

Em có ý thức tự giác trong học tập.

Em biết hỗ trợ bạn trong nhóm.

Em hiểu được tác dụng của việc lắng nghe tích cực.

Em biết thực hiện được các hành vi phù hợp để tuân thủ quy định nơi công cộng.

Em biết nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý.

Em hoạt động nhóm tích cực.

Em tích cực học tập, tiếp thu kiến thức mới.

Em tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể.

Em nắm được các quy định, quy tắc vui chơi trong công viên.

Em nhận diện được kiểu bài thuật lại việc đã chứng kiến.

Em biết xem giờ trên đồng hồ.

Em có cố gắng trong học tập.

Em biết thể hiện sự quan tâm đến mọi người xung quanh.

Em biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện những quy định nơi công cộng.

Em giới thiệu được con đường quen thuộc với bạn.

Em luôn chú ý tập trung tốt.

Em ham tìm tòi khám phá, sáng tạo.

Em hiểu nguyên tắc của lời khen.

Em hiểu bài tốt, biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà.

Em nhận diện và sử dụng được từ ngữ chỉ sự vật, dấu phẩy.

Em tích cực học toán.

Em hiểu bài, có tinh thần hợp tác nhóm.

Em biết cách tạo cảm xúc tích cực cho mình, cho người khác.

Em biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

Em biết đóng vai hướng dẫn viên và giới thiệu về con đường nơi mình ở.

Bài Hay  Các ngành Công an tuyển nữ 2023

Em biết đọc, viết, so sánh số, chú ý viết số rõ ràng hơn nhé.

Em có ý thức trong học tập, tích cực phát biểu.

Em biết cách vượt qua cảm xúc không vui.

Em chưa có tiến bộ, vẫn còn rụt rè trong giờ học.

Em nêu được từ ngữ chỉ tình cảm với nơi thân quen.

Em tiếp thu bài tốt, nắm vững kiến thức, chú ý viết số rõ ràng hơn nhé.

Em cần tập trung hơn trong giờ học.

Em có sự cố gắng trong giao tiếp với bạn, phát huy thêm nhé.

Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu ý kiến hơn nhé.

Em biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Lúc nào? Bao giờ?.

Em biết đọc, viết số trong phạm vi 1000, cẩn thận hơn khi so sánh số có ba chữ số nhé.

Em cố gắng tập trung nghe giảng hơn nhé.

Em có cố gắng hoàn thành môn học nhưng chưa nhiều, phát huy thêm nhé.

Em cần chăm phát biểu trong giờ học hơn nữa.

Em kể được tên các mùa trong năm.

Em biết xem giờ trên đồng hồ nhưng vận dụng vào thực tế chưa hiệu quả, rèn thêm nhé.

Em tích cực phát biểu xây dựng bài hơn nhé.

Em cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, lớp hơn nhé.

Em nên tích cực hơn khi tham gia học nhóm.

Em tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm các mùa và đặt câu với từ vừa tìm được.

Em biết đọc, viết các số có ba chữ số, rèn thêm cộng, trừ có nhớ nhé.

Em mạnh dạn hơn trong các hoạt động nhóm nhé.

Em nên rèn khả năng lắng nghe, tập trung.

Em cần tập trung giữ trật tự trong giờ học.

Em nói được về một loài hoa theo gợi ý.

Em biết so sánh các số có ba chữ số, rèn thêm xem giờ trên đồng hồ nhé.

Em mạnh dạn phát biểu xây dựng bài hơn nhé.

Em nên tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể.

Em cần tập trung nghe cô giảng bài và giơ tay phát biểu nhé.

Em tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm thời tiết.

Em làm toán nhanh nhưng chưa cẩn thận khi tính.

Em chưa biết tự chăm sóc bản thân.

Em đặt được câu hỏi Vì sao? Do đâu? Nhờ đâu?.

Em tiếp thu bài tốt nhưng ít phát biểu xây dựng bài.

Em biết nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

Kĩ năng tính toán của em chưa nhanh, cố gắng cải thiện nhé.

Em viết được đoạn văn ngắn về việc đã chứng kiến theo gợi ý.

Em rèn thao tác tính nhanh hơn nhé.

Em tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm.

Em cần mạnh dạn hơn khi phát biểu nhé.

Em nói được những âm thanh mình yêu thích vào mùa hè.

Em có nhiều cố gắng trong giải toán.

Em tìm được từ ngữ chỉ con vật.

Em rèn viết phép nhân cho phù hợp yêu cầu bài nhé.

Em tìm được từ ngữ chỉ màu sắc và đặt được câu thể hiện sự ngạc nhiên.

Em rèn gọi tên các thành phần của phép chia nhé.

Em tìm được từ ngữ chỉ màu sắc; điền đúng dấu chấm, dấu chấm than và đặt được câu thể hiện sự ngạc nhiên.

Em rèn thêm so sánh số.

Em có kĩ năng đọc thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đạt hiệu quả hơn.

Em còn thụ động, ít phát biểu.

Em viết chữ sạch đẹp, trình bày bài khoa học và cần hăng hái hơn trong giờ học.

Kĩ năng tính của em còn chậm, hay bôi xóa khi làm bài.

Em áp dụng kiến thức vào thực hành khá tốt.

Em rèn giải toán dạng nhiều hơn nhé.

Em hoàn thành nội dung bài học, cần rèn đọc nhiều hơn em nhé.

Em rèn kĩ năng so sánh số nhé.

Em đọc to, rõ ràng, cần luyện viết cẩn thận hơn và mở rộng thêm vốn từ để đặt câu đúng.

Em cần đọc kỹ yêu cầu đề bài, tính toán cẩn thận hơn nhé.

Em viết chữ chưa đúng mẫu, trình bày vở chưa đẹp, cần cố gắng nhiều hơn nhé.

Em rèn tính cộng, trừ cẩn thận hơn nhé.

Em biết dùng từ đặt câu, rèn thêm kỹ năng viết chính tả nhé.

Kĩ năng tính toán của em chưa nhanh, cố gắng cải thiện nhé.

Em có kĩ năng đọc tương đối tốt, chữ viết chưa đẹp, còn tẩy xóa nhiều.

Em rèn tính cộng, trừ chính xác hơn nhé.

Em đọc khá tốt, rèn thêm kỹ năng viết văn nhé.

Em đọc bài còn nhỏ, trả lời câu hỏi lúng túng, cần cố gắng nhiều hơn nhé.

Em cần rèn chữ viết đúng mẫu, đúng độ cao, độ rộng hơn nhé.

Em đọc bài to, rõ ràng, cần luyện chữ viết cẩn thận hơn nhé.

Em đọc bài ngắt nghỉ chưa đúng, chữ viết còn sai nhiều lỗi, cần cố gắng nhiều hơn nhé.

Em chưa tập trung trong học tập, kĩ năng viết bị hạn chế, cần rèn thêm nhé.

Em viết chính tả còn sai nhiều lỗi, cần luyện tập thêm nhé.

Em chưa tập trung trong giờ học, kĩ năng viết bị hạn chế, cần rèn chữ nhiều hơn nhé.

Kỹ năng đọc của em còn hạn chế, rèn thêm nhé.

Em viết chính tả còn sai nhiều lỗi, đặt câu chưa rõ nghĩa, rèn thêm nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *