Mẫu giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành

Giấy chứng nhận đoàn viên

Mẫu giấy chứng nhận là đoàn viên trưởng thành

Mẫu giấy chứng nhận là đoàn viên trưởng thành là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận là đoàn viên trưởng thành. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thành viên được chứn nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận là đoàn viên trưởng thành như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN …………………………

Số: ………………

……….., ngày…tháng…năm…

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đoàn viên trưởng thành

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bài Hay  Giáo án an toàn giao thông lớp 3 năm học 2022-2023

Chứng nhận đồng chí: ……………………………………………………………………

Sinh ngày…tháng…năm…

Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày…………………. số thẻ đoàn viên ……………………..

Sinh hoạt tại chi đoàn: ……………………………………………………………………

Được trưởng thành Đoàn từ ngày…tháng…năm…

TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận là đoàn viên trưởng thành

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *