Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê 2023

Biên bản bàn giao nhà, căn hộ cho thuê

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là chứng từ đại diện cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi sở hữu nhà cho thuê sau khi hai bên đã thỏa thuận. Sau đây là mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê để bạn đọc thảm khảo.

1. Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao nhà cho thuê được dùng để ghi nhận lại hoạt động bàn giao nhà cho thuê. Mẫu biên bản bàn giao nhà gồm đầy đủ các thông tin: Phần tiêu ngữ và quốc hiệu; Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà;  Diện tích nhà cho thuê, số phòng; Danh sách trang thiết bị, nội thất, vật dụng, Cam kết của 2 bên… Dưới đây là 2 mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

2. Mục đích của việc lập biên bản bàn giao nhà cho thuê

Trên thực tế, nhu cầu thuê nhà rất nhiều và hầu hết dựa trên sự tin tưởng của các bên. Tuy nhiên để thỏa thuận thuê nhà được minh bạch và chắc chắn hơn thì các bên sẽ lập biên bản bàn giao nhà cho thuê.

Khi cho thuê nhà, thường chủ nhà cho thuê kèm theo những tài sản có trong căn nhà. Đối với những tài sản này, có thể lập một biên bản bàn giao tài sản chung hoặc tách riêng với biên bản bàn giao nhà cho thuê. Biên bản bàn giao tài sản là biên bản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức này cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác. Thông qua đó, hai bên thống kê tài sản, công cụ, dụng cụ giúp quá trình bàn giao tài sản diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Bài Hay  3 Mẫu tham luận về công tác của các đoàn thể trong trường học 2023

Sau khi bàn giao hoàn tất, người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo quản hoặc sử dụng tiếp tài sản theo quy định. Như vậy, việc bàn giao tài sản và việc lập thành biên bản có ý nghĩa như chứng cứ khi có tranh chấp (nếu có). Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên.

3. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Hôm nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:

Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):

Họ và tên:……………………………………….

CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……

Đại diện bên thuê nhà (Bên B):

Họ và tên: ……

CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……

Đã cùng nhau tiến hành việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:

  • Về diện tích sử dụng:

Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước tính là 350m2.

  • Về trang thiết bị trong nhà:

Tầng 1:

– 02 bộ cửa cuốn Úc;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 cửa sổ 02 cánh;

– 03 bóng đèn tuýt;

– 01 bóng đèn ốp trần ngoài hiên;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 máy bơm nước Italia.

Tầng 2:

– 02 bộ cửa đi 02 cánh;

– 01 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn hắt tường;

– 02 đèn ốp trần;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;

– 01 bộ vời sen Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 bình nóng lạnh.

Tầng 3 – 4: toàn bộ trang thiết bị như tầng 2

Tầng 5:

– 01 bộ cửa đi 02 cánh;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

Bài Hay  Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh? Địa lý 9

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn ốp trần.

Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn bộ chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ các trang thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, năm……

Bên cho thuê nhà

(Bên A)

Bên thuê nhà

(Bên B)

4. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Số:…

Ngày……tháng……năm 20….

– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 20… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ……………………………

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………..

– Số CCCD/CMND:……………..cấp ngày…………….tại…………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:………………………………………………………………..

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Biên bản bàn giao tài sản thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bài Hay  Tải Mẫu 13HSB: Giấy uỷ quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Nội dung bàn giao

Vì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STT

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

Thành tiền

Chữ ký nhận

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý..

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản

Khi tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản, khá nhiều người chủ quan về những nội dung trong hợp đồng được đề cập bên dưới sau đây. Chính vì vậy, nhiều trường hợp các bên dẫn đến tranh chấp về những nội dung đó. Vậy lập biên bản bàn giao tài sản nên cần phải lưu ý những điều sau:

– Nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản;

– Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận;

– Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản: Tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…

– Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…

– Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *