Mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ 2023 mới nhất

Báo cáo tổng kết của hội phụ nữ

Mẫu báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ là gì? Mẫu bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Dưới đây Hoatieu.vn giới thiệu tới các bạn 4 mẫu báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ sử dụng vào dịp tổng kết cuối năm hoặc tổng kết 6 tháng đầu năm ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng kết công tác, phong trào hoạt động của chi hội phụ nữ. Mẫu báo cáo nêu rõ những thành quả, ưu nhược điểm trong năm qua của chi hội.

Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ thường do Ban Chấp hành chi hội soạn thảo ra để trình bày trước Hội nghị tổng kết chi hội cuối năm hoặc Đại hội chi hội phụ nữ vào cuối nhiệm kỳ. Mỗi chi hội phụ nữ thành lập ở các địa phương khác nhau, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau nên báo cáo tổng kết giữa các chi hội phụ nữ không giống nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

2. Trọng tâm trong bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ

Một bản bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ sẽ khá dài, sau đây Hoatieu xin đưa ra những nội dung quan trọng mà các bạn cần lưu ý cho vào để bài báo cáo tổng kết của mình được đầy đủ nhất.

2.1. Các điều cần đánh giá trong bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ

 • Đánh giá tác động tích cực của các chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp hội hỗ trợ phụ nữ nghèo trên địa bàn vượt qua khó, ổn định cuộc sống.
 • Đánh giá tư tưởng các tầng lớp phụ nữ trong toàn chi hội nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp hội, chính quyền.
 • Đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm:
 • Đánh giá kết quả đạt được của từng phong trào thi đua, từng mô hình hoạt động, đưa ra các con số, tỉ lệ cụ thể.
 • Đánh giá về công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác: Ghi cụ thể các nội dung phối hợp của chi hội phụ nữ với các ban ngành, đoàn thể khác: điện lực, văn hóa thông tin, trung tâm thể thao, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, trung tâm y tế…
 • Đánh giá công tác tập huấn, nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
 • Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua báo Hội, các bài viết tuyên truyền đến chi hội phụ nữ tại địa phương.
 • Đánh giá công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
 • Đánh giá công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá các công tác khác:

  Đánh giá cụ thể về các hoạt động truyền thông các chuyên đề dinh dưỡng, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, HIV/AIDS, bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện.

2.2. Các hoạt động trong bản báo cáo tổng kết công tác phong trào chi hội phụ nữ

 • Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin các chương trình “Gia đình và đời sống”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”…
 • Tổ chức các phong trào cho phụ nữ trong chi hội vào các ngày 8/3, 20/10, tổ chức các câu lạc bộ dành cho tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên.
 • Phối hợp với các cấp hội tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên cơ sở.
 • Phối hợp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề cung cấp kỹ năng, kiến thức, và định hướng giá trị thẩm mỹ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.
 • Nêu rõ số lượng đầu sách, báo Hội được cấp phát cho hội viên mà chi hội có.
 • Giúp đỡ các gia đình phụ nữ trong chi hội đều đạt tiêu chí cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.
 • Triển khai tất cả các gia đình hội viên phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đăng ký hộ gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”.
 • Ghi cụ thể số tiền hỗ trợ, hiệu quả các chương trình hỗ trợ vốn, dạy nghề và giải quyết việc làm trong chi hội.

3. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội phụ nữ 2023

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội phụ nữ

Trong nhiệm kỳ …….., công tác Hội và phong trào phụ nữ ……………. đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội LHPN thành phố. Vận động, khuyến khích hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tích cực thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Trong lĩnh vực kinh tế nhằm giúp phụ nữ có vốn để sản xuất kinh doanh, Hội LHPN phường đã huy động các nguồn lực hỗ trợ cho phụ nữ từ nguồn vốn ủy thác NHCSXH; tính đến nay Hội quản lý 06 tổ vay vốn, tín chấp hơn 02 tỷ đồng giúp cho 182 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, Hội vận động các thành viên vay vốn tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 192 triệu đồng, có 171 thành viên gửi tiết kiệm. Hội còn phối hợp cùng với ngân hàng Đông Á hỗ trợ vốn vay cho trên 60 chị vay vốn buôn bán nhỏ lẻ tổng số tiền trên 900 triệu mỗi đợt vay. Duy trì và nâng cao chất lượng của 07 tổ hùn vốn góp vốn xoay vòng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng để các thành viên sử dụng vào việc phát triển kinh tế gia đình.

Hàng năm, Hội Phụ nữ phường luôn chủ động đăng ký nội dung với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp như mô hình tuyến đường “Xanh – sạch – đẹp”, “Hẻm không rác”, “Tuyến đường kiểu mẫu”,… Hội đã thành lập được 02 câu lạc bộ và nhân rộng 8/8 khóm phụ nữ “Xách giỏ nhựa đi chợ”, tuyên truyền được 520 cuộc với 7.395 lượt chị tham gia và có 1.555 hộ đăng ký thực hiện. Kết nạp trên 564 chị trao tặng trên 215 chiếc giỏ. Đến nay, toàn phường đã có 3.053/3.865 gia đình cán bộ, hội viên và phụ nữ đạt từ 3 đến 8 tiêu chí chiếm 79%.

Bên cạnh, Hội Phụ nữ phường cũng giới thiệu 1.581 lao động đi lao động trong, ngoài tỉnh và đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Trong đó có 658 lao động nữ đạt 132% so với nghị quyết đầu nhiệm kỳ đề ra. Phối hợp với công ty Giá tốt nhất, đưa trên 20 chị em Hội tham gia lớp tập huấn và tạo điều kiện cho chị em học cách kinh doanh, tăng thu nhập. Qua đó, đời sống của các chị em Hội từng bước được nâng lên.

Mặc dù đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Nội dung và phương pháp tập hợp phụ nữ chưa thật sự phong phú; Nhiệm vụ giám sát thực hiện chức năng đại diện cho hội viên phụ nữ tiến hành thiếu thường xuyên; Phong trào phụ nữ phát triển có mạnh nhưng chưa đều giữa các chi, tổ, trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Hội chưa đảm bảo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và công tác Hội nên trong việc lĩnh hội, triển khai những vấn đề mới từng lúc còn hạn chế, chưa kịp thời; Đời sống của một bộ phận cán bộ cũng như của phụ nữ còn khó khăn, một số bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, không tích cực tham gia các hoạt động xã hội, còn trông chờ ỷ lại vào chính quyền, đoàn thể địa phương.

Nguyên nhân hạn chế nêu trên là do việc cụ thể hóa và vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên chưa kịp thời, chưa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của phong trào phụ nữ và công tác hội. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội chưa có sự đồng bộ, còn nhiều lúng túng nhất là hoạt động ở các chi và tổ hội. Trình độ năng lực, kỹ năng vận động quần chúng phụ nữ của đội ngũ cán bộ Hội chưa đồng đều, vai trò nòng cốt của hội tham gia trên một số lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương có đôi khi đạt kết quả chưa cao. Ngoài ra, do đặc thù là phường trung tâm kinh tế, hội viên tập trung vào việc mua bán, kinh doanh nên một số bộ phận Hội viên chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt, học tập, nâng trình độ, ít tham gia các hoạt động xã hội từ đó trình độ hiểu biết về mọi mặt đời sống, xã hội của một số hội viên còn hạn chế. Trong công tác phối hợp hoạt động với một số ban, ngành vẫn chưa phát huy tốt. Kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Hội chưa đảm bảo…

Để khắc phục những hạn chế trên, nhiệm kỳ …….., Hội LHPN ……………. đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 09 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về chủ trương, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu, có 95% phụ nữ khó khăn được Hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức; có 85% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; hỗ trợ 05 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững; hàng năm Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng thành phố Bạc Liêu xanh – sạch – đẹp – văn minh; Phát triển hội viên hàng năm đạt với chỉ tiêu trên giao, đạt 75% gia đình có phụ nữ trong tuổi Hội có ít nhất 01 hội viên; hội viên sinh hoạt thường xuyên và đóng hội phí đạt 80 – 85%,…

4. Mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của chi hội phụ nữ thôn

HỘI LHPN PHƯỜNG ………..
BAN THƯỜNG VỤ

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,ngày …….tháng ……..năm …….

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM……..

Thực hiện nội dung giao ước thi đua, chương trình công tác Hội năm ……… Hội LHPN phường báo cáo kết qủa công tác 6 tháng đầu năm ……..như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong thời gian qua tình hình kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện khí hậu không mấy thuận lợi.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội LHPN Thành phố …………., sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể phường, sự nỗ lực phấn đấu của BCH luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động đều gắn với lợi ích thiết thực của phụ nữ, được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng, giúp chị em thấy rõ vai trò của mình đối với gia đình, xã hội. Chị em phụ nữ trong phường đem hết khả năng, sáng tạo của mình để chăm sóc gia đình, bản thân, tham gia sinh hoạt Hội, làm tròn nghĩa vụ công dân.

II. Kết quả hoạt động:

1) Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:

– Tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

Bài Hay  Cấu tạo của bài văn tả cảnh lớp 5

– Tuyên truyền người dân treo cờ trong ngày lễ.

– Chỉ đạo các chi hội tổ dân phố tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường khu phố để đón tết.

– Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh :

+ Tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua cho 15 chi hội.

+ Cán bộ BCH và cán bộ chi hội Đăng ký 64/64 đạt 100%.

+ Tổng số hội viên Đăng ký 1794/1794 đạt 100%

– Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch ” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”:

+ Đã xây dựng kế hoạch số 49/KH – BTV ngày 9/5/…….. V/v giúp các gia đình chưa đạt được 8 tiêu chí năm 2022 (giúp ít nhất 10 gia đình).

+ Đã triển khai tờ đăng ký gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ của 15 chi hội tổ dân phố.

+ Tiếp tục tuyên truyền 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đến 1794 tổng số cán bộ hội viên, phụ nữ của 15 chi hội, đạt tỷ lệ 100%.

– Duy trì hoạt động phong trào thi đua “mỗi chi hội làm một việc tốt” có 11 chi hội đăng ký tự quản vệ sinh môi trường và 04 chi hội đăng ký giúp đỡ các chị em khó khăn trong chi hội.

– Chọn gương điển hình tiên tiến quý I/ 2022 là chị …………. – CHT Chi hộ Đồng Dưa 2 – trong công tác vận động thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt chi hội.

– Xây dựng kế hoạch và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ của đất nước, của Hội.

2) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội:

a. Nhiệm vụ: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phối hợp địa phương thăm hỏi và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ 12 xuất mỗi xuất 150.000đ .

– Xây dựng và triển khai kế hoạch phụ nữ nghèo phát triển kinh tế cho 15 chi hội trực thuộc.

– Phối hợp UBND phường tổ chức hội thao OLYMPIC vào ngày 21/3 thu hút được hơn 1000 cán bộ hội viện, thanh niên, học sinh cùng tham gia.

– Xây dựng kế hoạch “trao phương tiện sinh kế” cho phụ nữ nghèo (dự kiến tháng 6), tổ chức vận động kinh phí thực hiện.

– Phối hợp UBND phường tổ chức toa đàm gặp mặt giao lưu gia đình tiêu biểu nhân ngày “Quốc tế hạnh phúc” có hơn 100 cán bộ, hội viên tham gia.

– Mô hình giúp phụ nữ phát triển được tổ chức hội quan tâm, hiện nay hai cơ sở vẫn duy trì ổn định và tạo điều kiện cho chị em kiếm thêm thu nhập.

– Có 14/15 tổ tiết kiệm xoay vòng không tính lãi tại các chi hội. Phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt 100% chi hội thực hiện được nội dung này.

b. Nhiệm vụ: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững.

– Kịp thời triển khai văn bản mới và một số nội dung, chính sách cho vay của ngân hàng CSXH.

– Đã tổ chức kiểm tra hai tổ TK&VV ngân hàng chính sách, hồ sơ sổ sách và các biểu mẫu cơ bản đều làm tốt, nhưng có 1 tổ vì bị hộ vay đi khỏi địa hương thành bị nợ quá hạn nên xếp loại TB. Hồ sơ của hộ vay đã được ngân hàng xác nhận và gửi đi báo cáo lên trên để khoanh vùng.

– Triển khai văn bản tuyên truyền phiên giao dịch việc làm đến hội viên phụ nữ 15 tổ dân phố, và thông báo trên loa đài truyền thanh của phường.

– Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm giúp đỡ các chị em hội viên phụ nữ khó khăn được các chi hội quan tâm và cho đến nay Hội đã phát động nuôi được 16 con heo. 15 con tại 15 chi hội và 1 con do tổ chức Hội nuôi, dự kiến đến 20/10 sẽ mổ heo và tặng quà cho 30 chị em phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường.

– Hội đã triển khai và chỉ đạo chi hội có hộ được UBND phường dự kiến thoát nghèo có kế hoạch cụ thể để giúp đỡ họ thoát nghèo năm ……..:

+ Hộ nghèo ……..: 22 hộ

+ Dự kiến của phường là 9 hộ. (đạt 41%)

– Hàng tháng rà soát hộ vay đến hạn và nhanh chóng thu hồi nợ và giải quyết các hồ sơ không để bị nợ quá hạn.

c. Nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

– Tặng 40 xuất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường(từ mạnh thường quân tổ Thái nguyên 2)

– Phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân đến các chi hội trực thuộc. Tổ chức gặp mặt cán bộ Hội nhân dịp năm mới và triển khai nhiệm vụ năm ………

– Phối hợp cùng các ban nghành đoàn thể địa phương tổ chức văn nghệ mừng đảng mừng xuân và chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN ngày 3/2.

– Phối hợp với phường đội tổ chức giao quân thành công.

. – Xây dựng kế hoạch 8/3 tổ chức dã ngoại cho cán bộ chi hội, BCH Hội tại KDL Hồ Kênh Hạ, thu hút được hơn 20 chị em cùng tham gia và 100 cán bộ hội viên phụ nữ chi hội Thái Nguyên 2 cùng tham gia. Bên cạnh đó hướng dẫn chỉ đạo các chi hội tổ chức hoạt động 8/3 tại chi hội, 100% chi hội hoạt động tốt bằng nhiều hình thức như tọa đàm, trao quà, dã ngoại….

– Phối hợp công đoàn phường tổ chức tọa đàm 8/3 và tổ chức vui chơi, sinh nhật đoàn viên công đoàn quý I/………

– Hội đã phối hợp với tư pháp phường tổ chức tập huấn tuyên truyền các loại Luật cho các đối tượng cán bộ công chức phường và các hội viên nòng cốt ,có hơn 100 người tham gia trong đó có 50 cán bộ hội viên phụ nữ nòng cốt cùng tham gia.

– Phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền ra quân lặp lại trật tự ATGT và mỹ quan đô thị phường. Hội đã ban hành công văn và chỉ đạo 15 chi hội phối hợp tổ dân phố ra quân nhắc nhở người dân buôn bán trên địa bàn phường.

– Tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua cho 15 chi hội trực thuộc và triển khai nhiệm vụ hoạt động trọng tâm năm ………

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đến 15 chi hội trực thuộc.

– Triển khai tuyên truyền tháng vệ sinh an toàn thực phẩm đến 15 chi hội trực thuộc.

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế và thành lập 02 tổ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn.

– Xây dựng kế hoạch giám sát công tác xét duyệt người khuyết tật và thực hiện BHYT năm ……..

– Đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền “Người Việt nam dùng hàng Việt Nam”.

– Tiếp tục thực hiện mô hình “Phụ nữ nói không với lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè khi buôn bán” triển khai cho 30 – 40 hộ gia đình có buôn bán trên địa bàn phường ký cam kết.

– Đăng ký thi đua sáng kiến mô hình phụ nữ 3 tốt “Đoàn kết tốt – Tham mưu tốt – Thực hiện tốt”

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Từ đầu năm Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch công tác quý, năm, xây dựng các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên đề bám sát nội dung giao ước thi đua năm …….., tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vận động chị em tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện xóa đối giảm nghèo, chú trọng công tác giáo dục gia đình nâng cao hiểu biết và phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế như việc tổ chức sinh hoạt ở một số chi hội chưa đều, hội viên đi sinh hoạt ít. Công tác phát triển hội viên, phát thẻ hội viên ở một số chi hội gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan. Kế hoạch Một chi hội giúp một chi hội triển khai chưa đồng đều.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM:

– Tổ chức buổi tọa đàm ngày gia đình hạnh phúc 28/6.

– Rà soát phát triển hội viên, phát thẻ hội viên, thực hiện tốt kế hoạch “Một chi hội giúp một chi hội”, kế hoạch thực hiện mô hình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo” (dự kiến tháng 6)

– Tổ chức phát động dọn vệ sinh môi trường nhân ngày môi trường thế giới 5/6.

– Phối hợp tổ chức các ngày lễ Quốc tế thiếu nhi (01/6), kỷ niệm Thương binh liệt sĩ 27/7, thành lập QĐND VN 22/12.

– Tham gia hoạt động gặp mặt, giao lưu nhân ngày Gia đình Việt Nam(28/6).

– Xây dựng kế hoạch nhằm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10.

– Tổ chức bình xét thi đua các chi hội ………

– Tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm ………

– Tham gia các hoạt động của địa phương và Hội cấp trên.

Trên đây là báo cáo phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm …….. của Hội LHPN phường …………

Nơi nhận:

– Hội LHPN tp (B/c);

– ĐU phường (B/c);

– Các chi hội;

– Lưu PN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

5. Mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của chi hội phụ nữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Báo cáo sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO:

1. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ ………… ở các cấp Hội.

Đoàn Chủ tịch TW Hội đã sớm hoàn thiện văn kiện, tài liệu về Đại hội phát hành đến cơ sở, hỗ trợ miễn phí 35.000 cuốn văn kiện và Điều lệ Hội cho cơ sở và các địa bàn khó khăn. Chuẩn bị, biên soạn tài liệu công phu, kỹ lưỡng thành các chuyên đề và xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khoá theo từng nhiệm vụ; lập kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn triển khai Nghị quyết cho ……… uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội và 100% uỷ viên Ban Thường vụ của …… tỉnh/thành Hội, 2 đơn vị trực thuộc tại 3 vùng miền. Việc tổ chức thành công đảm bảo chất lượng các lớp tập huấn của Trung ương là cơ sở để các cấp Hội trong cả nước tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội PNTQ hiệu quả.

Các tỉnh, thành Hội, đơn vị trực thuộc trong cả nước đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số ……….. ngày ……………. của Đoàn Chủ tịch về triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ ……….. với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao. Chương trình của lớp tập huấn cơ bản đều được bố trí theo đúng kế hoạch đề ra. Nội dung tài liệu chú trọng lồng ghép các vấn đề của địa phương, phân tích những điểm mới của Nghị quyết và Điều lệ Hội so với nhiệm kỳ …………..; một sốtỉnh đã nghiên cứu, biên soạn tài liệu tập huấn dành cho cấp huyện và cấp xã; biên soạn tờ rơi, lồng ghép nội dung vào Thông tin Phụ nữ của tỉnh hoặc phổ biến tài liệu Hỏi và đáp Nghị quyết của TW Hội tới hội viên. Nhiều nơi đã tranh thủ được sự chỉ đạo của cấp uỷ, phối hợp trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện mở lớp tập huấn cho BCH phụ nữ, lồng ghép với chương trình bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch của Hội phụ nữ xã. Chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyềnphổ biến nội dung Nghị quyết, biểu dương những đơn vị làm tốt. Một số đơn vị, địa phương đã phát động mỗi đơn vị xây dựng 1 công trình, 1 phần việc thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tính đến cuối tháng ……………., các tỉnh, thành Hội, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tập huấn Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ tới cán bộ Hội cấp xã, chi, tổ, đa số đã triển khai tới hội viên, phụ nữ đúng tiến độ.

Đoàn Chủ tịch đã tổ chức kiểm tra toàn diện kết quả triển khai, học tập Nghị quyết của các cấp Hội ở ……… tỉnh, thành, các đơn vị còn lại chỉ đạo tự kiểm tra. Đoàn Chủ tịch TW Hội đã đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo các cấp Hội trong cả nước (báo cáo số ……………. ngày …………….). Nhìn chung, đợt tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ đến cán bộ, hội viên, phụ nữcả nước đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ của kế hoạch đã đề ra. Hầu hết các cấp Hội đã gắn triển khai Nghị quyết Đại hội PNTQ lần thứ ……. với việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hành động toàn khoá của từng cấp Hội, xác định nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên để tập trung chỉ đạo phù hợp với địa bàn. Song song tập huấn triển khai Nghị quyết, Đoàn Chủ tịch đã tập trung chuẩn bị các đề án cụ thể trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba và tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác thi đua, công tác văn phòng, công tác tổ chức – kiểm tra để cụ thể hoá hơn việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bài Hay  Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là?

2. Triển khai Kế hoạch chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ ………

Đoàn Chủ tịch TW Hội đã chọn …….. tỉnh/thành đại diện các vùng miền là điểm chỉ đạo của TW: …………………… Nội dung chỉ đạo điểm của TW tập trung vào những vấn đề khó khăn như: nâng cao năng lực đại diện của tổ chức Hội, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xoá mù chữ cho phụ nữ và cán bộ Hội; xoá đói giảm nghèo; công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo, nữ thanh niên; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; lấy chồng nước ngoài vì mục đích vụ lợi. Đến nay, đã hoàn thành khảo sát, thống nhất nội dung, giải pháp thực hiện với cấp Hội địa phương trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Tại các điểm chỉ đạo cấp uỷ đánh giá cao chủ trương chỉ đạo điểm của Hội. Bước đầu cho thấy để chỉ đạo điểm thành công cần có sự quan tâm của cấp uỷ, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự chủ động của các cấp Hội; các nội dung chỉ đạo cần được lựa chọn kỹ càng phù hợp với đặc điểm địa phương.

3. Trước những diễn biến bất thường của nền kinh tế, lạm phát và biến động về giá cả, thực hiện Kết luận số ………….. ngày ……….. của Bộ Chính trị “về một số vấn đề về kinh tế – xã hội quí ……………… cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo”, Đoàn Chủ tịch đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh/thành Hội, các ban/đơn vị trực thuộc TW Hội tổ chức thực hiện đẩy mạnh công tác giáo dục ổn định tư tưởng, tập trung tuyên truyền, vận động cho cán bộ, hội viên hiểu rõ tình hình kinh tế của đất nước đang trong thời điểm khó khăn, vận động phụ nữ tăng cường thực hành tiết kiệm, đoàn kết, giúp nhau giải quyết khó khăn về đời sống, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ. Chỉ đạo các cấp Hội phát huy vai trò đại diện, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai, nắm bắt diễn biến tư tưởng của quần chúng phụ nữ, phát hiện những bất cập, phản ánh, kiến nghị đề xuất với Chính phủ và chính quyền các cấp điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, cơ quan chuyên trách các cấp Hội đã nghiêm túc thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, nâng cao chất lượng hội họp, cải tiến hình thức hội nghị… ở Trung ương, cuộc họp ĐCT toàn thể quý ……………….. được tổ chức bằng hình thức gửi tài liệu xin ý kiến qua mạng Internet; tổ chức Hội nghị lần thứ ba BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá ……….. gắn với các hội nghị chuyên đề của Hội; giảm số đoàn đi công tác nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, chú trọng lồng ghép các nội dung hoạt động một cách đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đi công tác địa phương. Hoạt động của các cấp Hội ở địa phương ngày càng bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.

6. Báo cáo công tác phụ nữ trong tình hình mới

HỘI LHPN TỈNH ………
BAN THƯỜNG VỤ
Số: … /BC-BTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ….. tháng …. năm 20…..

BÁO CÁO
Hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tháng ….,
nhiệm vụ tháng …. năm 20…..

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, ĐỜI SỐNG CỦA HỘI VIÊN, PHỤ NỮ

Trong tháng, tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ nói chung và hội viên phụ nữ vùng có tôn giáo nói riêng đều ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vàtham gia các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2021), Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), 52 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2021), ngày bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (23/5/2021).Các đơn vị huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở. Cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm theo dõi trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để yêu cầu 5K của Bộ Y tế, tích cực tham gia phòng, chống dịch.
Trong tháng đã xảy ra 01 vụ hỏa hoạn tại xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình (gia đình chị Dương Thị Đơ là hội viên phụ nữ). Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp cùng các ban ngành tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

II. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HỘI

Công tác chỉ đạo
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền đảm bảo TTATGT; ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2021; Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đ/c Phùng Chí Kiên; tuyên truyền Quyết định 238 của Ban Bí thư; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; truyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo thành lập Mô hình điểm An toàn giao thông tại thị trấn Nước Hai huyện Hòa An.

Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các Quyết định thành lập: Ban tổ chức và các tiểu ban Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XII; Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tổ chức Ngày “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2021;nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Các hoạt động

2.1. Cấp tỉnh
Tham gia đoàn công tác: Hội LHPN tỉnh Hà Nam tại xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa; Hội nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Đàm Thủy, Ngọc Khê, Phong Nặm, huyện Trùng Khánh thực hiện các hoạt động trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”giai đoạn 2021 – 2025 tại xã Đức Long, huyện Thạch An.

Phối hợp với Ban Quốc tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện các thủ tục tiếp nhận học bổng cho nữ học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hà Quảng với tổng số tiền 67,5 triệu đồng.
Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh thu vốn theo kế hoạch không có nợ quá hạn; giải ngân cho 161 khách hàng, 3.326.000.000,đ đạt 102% KH (trong đó Giải ngân dự ánNgân hàng trâu, bò tại xã Triệu Nguyên, Nguyên Bình đạt 40 hộ với 800.000.000,đ). Kiểm tra nguồn vốn sau giải ngân dự án Ngôi làng hy vọng giai đoạn 2 tại xã Lê Lai, huyện Thạch An.

Cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng giảng viên nguồn cho cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh/thành phố tại Hà Nội. Tham gia lên lớp tập huấn cho nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tại huyện Hạ Lang, Hoà An và Thạch An.

2.2. Cấp huyện/thành, cơ sở

2.2.1. Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

– Hoạt động tuyên truyền:

Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, triển khai phong trào thi đua của Hội gắn với các cuộc vận động của Hội, 100% cơ sở Hội tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tới toàn thể hội viên qua các buổi sinh hoạt, qua tuyên truyền miệng và nhóm Zalo của Hội. Các cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; tuyên truyền, phối hợp cùng các ngành hỗ trợ nhân dân làm thẻ căn cước công dân… được 1.898 cuộc/75.925lượt người nghe (Các đơn vị tiêu biểu: Bảo Lạc, Thành phố, Hòa An).

Hội LHPN Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An ra mắt câu lạc bộ Dân Vũ tại 11 chi hội có 145 người tham gia. Hội LHPN Thành phố ra mắt mô hình “Thu gom, phân loại rác thải” với 90 thành viên tham gia, nhân dịp này Hội LHPN Thành phố tặng 20 làn nhựa cho thành viên mô hình. Đây là mô hình thí điểm để Hội LHPN Thành phố nhân ra diện rộng trên địa bàn Thành phố hướng đến chung tay xây dựng thành phố Cao Bằng xanh – sạch – đẹp, văn minh, thân thiện.

– Hoạt động từ thiện, tình nghĩa:

Phối hợp với ngành Y tế, Dân số KHHGĐ tuyên truyền cho hội viên phụ nữ có thai đến Trạm Y tế khám thai, khám chữa bệnh được 3.267 lượt người; tuyên truyền các bà mẹ đưa trẻ dưới 6 tuổi đi tiêm phòng được 1.359 lượt trẻ em.

Các cấp Hội tổ chức thăm ốm, thăm viếng hội viên, thân nhân, trẻ em khuyết tật và giúp gia đình có người thân ốm đau, khó khăn, hoạn nạn, tai nạn giao thông… tổng số tiền 256,1 triệu đồng,7.465 công lao động và một số vật dụng cần thiết. Các đơn vị thực hiện tốt như huyện Thành phố, Trùng Khánh, Quảng Hòa… Tiêu biểu: Hội LHPN huyện Bảo Lâm đồng hành cùng các nhà hảo tâm Công ty cổ phần giáo dục SIPM trao bảo trợ quý II năm 2021 cho 51 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện với 900.000đ/em, tổng số tiền 45,9 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Quảng Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng trao vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển cho 4 hộ/40.000 ( tại xã Bế Văn Đàn 03 hộ và 01 hộ tại xã Đại Sơn), tại xã Bế Văn Đàn hỗ trợ 4.000.000đ cho 01 hộ gđ di dời gia xúc ra khỏi gầm sàn nhà ở và trao tiền cho 01 em học sinh học lớp 9 thực hiện mô hình cùng em vượt khó mỗi tháng 500.000đ (Hỗ trợ từ năm 2018 đến hết lớp 12).

2.2.2. Nhiệm vụ 2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

– Hoạt động vay vốn, khởi nghiệp, phát triển kinh tế:

Các cơ sở Hội tiếp tục thực hiện hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉvà hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: Giúp 6.196công lao động; cho vay không tính lãi 264,3 triệu đồng; cho mượn 25.982m 2 đất canh tác. Các đơn vị tiêu biểu: Hà Quảng, Nguyên Bình…
Dự nợ NHCSXH tính đến ngày 30/04/2021: 904.224 triệu đồng, 678 tổ tiết kiệm, 17.869 số hộ vay vốn. NHNN&PTNT tính đến 31/03/2021: 38.783 triệu đồng, 104 tổ tiết kiệm, 833 hộ vay vốn.

Hội LHPN huyện Bảo Lạc phối hợp với tổ chức ADRA tổ chức hoạt động thi “Dê khỏe, Dê đẹp” tại các CLB nuôi Dê của 3 xã Hưng Đạo, Hồng Trị, Kim Cúc đồng thời chỉ đạo các CLB duy trì đều đặn việc sinh, đánh giá chất lượng câu lạc bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt giảm tỷ lệ hộ nghèo giúp nhau phát triển kinh tế tại địa phương.

– Hoạt động bảo vệ môi trường:

Các cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” được 1.375 cuộc/60.420 lượt người tham gia; tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, tu sửa đường liên thôn, xóm được đất làm đường, vệ sinh tuyến đường phụ nữ tự quản được 6.861công; hiến 3.564 m 2 ; di dời 41chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà. Các đơn vị tiêu biểu: Thạch An, Bảo Lạc, Hạ Lang, Thành phố…

Thực hiện phong trào “Phụ nữ thành phố Cao Bằng hành động vì môi trường” năm 2022 với mục đích đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026: Sáng ngày …………. tại Nhà văn hóa phường, Hội LHPN phường Hợp Giang đã tổ chức tuyên truyền phong trào “Phụ nữ hành động vì môi trường” và ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác thải; chỉ đạo các cơ sở Hội huy động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn: quét dọn, thu gom rác thải; phát quang; chăm sóc các tuyến đường hoa; nạo vét, khơi thông cống rãnh; chỉnh trang trụ sở, cơ quan đơn vị, tạo cảnh quan sạch, đẹp hướng tới chào mừng Cuộc bầu cử. Đây cũng là hoạt động gắn với nâng cao chất lượng bền vững các tiêu chí “3 sạch” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng môi trường cảnh quan đô thị văn minh an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bài Hay  Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

2.2.3. Nhiệm vụ 3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Đến ngày ………, có 73/161 cơ sở (đạt 45,34%) tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hiện nay do tình dịch bệnh Covid – 19 đang bùng phát và biễn biến phức tạp, nên một số cơ sở Hội dự kiến sau khi dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát và sau ngày bầu cử 23/5/2021sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đảm bảo xong trước quý II/2021.

Kết nạp được 83 hội viên mới, thôi tham gia sinh hoạt Hội 42hội viên; giới thiệu 8hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng; kết nạp Đảng được 5 chị.

Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…được 1.452cuộc/58.641 lượt hội viên, phụ nữ tham dự.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức hòa giải thành công 01 đơn thư mâu thuẫn gia đình, 01 đơn chế độ chính sách cho người có công, 02 đơn tranh chấp đất đai.

Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt luật Biên giới Quốc gia, tăng cường quản lý bảo vệ đường biên mốc giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền phụ nữ không vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê được 126 cuộc/4.595 lượt người tham dự; có 647hội viên tham gia lao động phát quang đường biên mốc giới (Tiêu biểu huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa…).

3. Giới thiệu gương điển hình tháng …../20….

3.1. Tập thể Chi hội phụ nữ xóm Nà Chi, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh – Điển hình trong phát triển trồng rừng, bảo vệ môi trường

Chi hội xóm Nà Chi, xã Cao Thăng có 48 hội viên, sản xuất chủ yếu là cây lúa, ngô, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Những năm qua tập thể Chi hội xác định việc trồng rừng đang là vấn đề cần được quan tâm. Chi hội xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương bàn bạc, thống nhất trong tập thể chi hội về quyết định trồng rừng. Chi hội trồng được 800 cây thông, phân bón trị giá 19,4 triệu đồng và trên 300 công lao động. Chi hội luôn tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, tham gia sinh hoạt Hội, đóng góp đầy đủ các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động, thực hiện tốt phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch. Hiện tại chi hội trồng và quản lý 1,6 ha rừng sản xuất (cây thông); 1,6 ha rừng phòng hộ, hiện nay đang phát triển rất tốt.  Thời gian tới chi hội tiếp tục vận động chị em mở rộng phát triển trồng rừng, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp cũng là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nghề rừng, tạo công ăn việc làm, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống chị em, góp phần bảo vệ biên giới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

3.2. Chị Đặng Thị Xuân – Hội viên xóm Nà Mon, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm – Điển hình phát triển kinh tế

Gia đình chị Xuân trong diện hộ nghèo, tuy nhiên chị được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng CSXH với số vốn vay là 40 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản. Gia đình chị mua được 3 con bò sinh sản, đến năm 2019 tổng đàn bò đã có 8 con. Để có nguồn vốn tiếp tục phát triển kinh tế gia đình chị đã bán 5 con bò để đầu tư trồng cây xả, hiện nay gia đình chị còn 3 con bò, nuôi thêm 10 con lợn, hơn 100 con gà, 01 ha quế, 100 cây quýt, 03 ha cây xả (Riêng trồng xả cho thu nhập 30 triệu đồng/năm). Ngoài ra gia đình còn trồng ngô, lúa phục vụ chăn nuôi lợn, gà. Hiện nay gia đình đã xây được nhà cửa khang trang ( có đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt; có nhà vệ sinh kiên cố, 3 xe máy, máy xúc, máy sát, máy cày) Tổng thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/ năm.

3.3. Chị Lý Thị Tuyến – tổ 7 phường Hợp Giang, TPCB: Làm kinh tế giỏi, tích cực tham giacông tác Hội: Chị Tuyến đã mạnh dạn bàn bạc cùng chồng mua máy giặt và các thiết bị máy móc mở cửa hàng giặt là. Cửa hàng của chị đã tạo mối liên kết với các nhà xe, các trường học, các hộ gia đình trên địa bàn để thu gom chăn, quần áo… tạo được sự tin tưởng. Mỗi năm cửa hàng của chị thu nhập được trên 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 03 người với mức lương tháng trên 5 triệu đồng/người. Ngoài việc làm kinh tế giỏi chị còn nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của tổ dân phố, các phong trào của Hội phụ nữ Phường, luôn sát sao, bám nắm sự chỉ đạo của Hội cấp trên tuyên truyền, vận động chị em hội viên trong các phong trào, hoạt động của Hội. Chị nhiệt tình, chủ động và phối hợp thực hiện tốt việc vận động các loại quỹ, giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng tổ tiết kiệm phụ nữ… được nhiều người tin tưởng, mến phục; chị đã cùng các chị em phụ nữ tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu khuyết tật tại trung tâm khuyết tật của tỉnh, tổ chức nấu và phát cháo tình thương, ủng hộ quần áo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh; vận động các chị em hội viên cùng BCH Chi hội thu gom, phân loại rác thải tại mỗi gia đình đã thu được số tiền 675.000 đồng/ năm, đã tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập. Trong gia đình chị luôn được chồng con yêu thương, tôn trọng, hàng năm gia đình chị đều đạt gia đình văn hóa.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG … NĂM …..

1. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nắm và định hướng dư luận xã hội; tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhất là tư tưởng của hội viên, phụ nữ và nhân dân vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới và đặc biệt là công tác tham gia phòng, chống dịch COVID – 19 đang diễn ra tại địa phương, đơn vị.

2. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động 100% hội viên, phụ nữ tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đạt kết quả. Báo cáo kết quả tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội ĐBPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chuẩn bị các nội dung chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp huyện tại huyện Quảng Hoà.

4. Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 20…; tiến hành tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20…

5. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 20… gửi Hội LHPN Việt Nam.

6. Chuẩn bị ra mắt mô hình CLB “Phụ nữ hát then, đàn tính” tại huyện Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh.

7. Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội; các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo kế hoạch và các hoạt động phát sinh khác.
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6năm 2021 của Hội LHPN tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

-…..

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

7. Hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ chi tiết

Để viết một mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ, người soạn thảo cần lưu ý đề cập đầy đủ các nội dung sau đây, dưới đây là những nội dung không thể thiểu trong một mẫu báo cáo nói chung và báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ nói riêng.

Phần đầu báo cáo:

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ; số hiệu báo cáo; địa điểm, ngày tháng năm viết Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ

– Ghi rõ tên Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên; tên chi hội phụ nữ; số hiệu báo cáo tổng kết; địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo.

– Tên báo cáo ghi rõ tổng kết công tác chi hội phụ nữ năm, nhiệm kỳ nào.

– Chỉ ra các căn cứ viết báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ .

Phần nội dung chính báo cáo tổng kết:

 • Đánh giá tình hình tư tưởng, đời sống của các tầng lớp phụ nữ trong chi hội:

– Đánh giá tác động tích cực của các chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp hội hỗ trợ phụ nữ nghèo trên địa bàn vượt qua khó, ổn định cuộc sống.

– Đánh giá tư tưởng các tầng lớp phụ nữ trong toàn chi hội nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp hội, chính quyền.

 • Đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm:

– Đánh giá kết quả đạt được của từng phong trào thi đua, từng mô hình hoạt động, đưa ra các con số, tỉ lệ cụ thể.

– Sơ kết công tác thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án: Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, Đề án 343, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI.

– Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin các chương trình “Gia đình và đời sống”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”…

– Tổ chức các phong trào cho phụ nữ trong chi hội vào các ngày 8/3, 20/10, tổ chức các câu lạc bộ dành cho tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên.

 • Đánh giá về công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác: Ghi cụ thể các nội dung phối hợp của chi hội phụ nữ với các ban ngành, đoàn thể khác: điện lực, văn hóa thông tin, trung tâm thể thao, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, trung tâm y tế…
 • Đánh giá công tác tập huấn, nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

– Phối hợp với các cấp hội tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên cơ sở.

– Phối hợp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề cung cấp kỹ năng, kiến thức, và định hướng giá trị thẩm mỹ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

 • Đánh giá công tác tuyên truyền thông qua phát hành báo Hội

– Nêu rõ số lượng đầu sách, báo Hội được cấp phát cho hội viên mà chi hội có.

– Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua báo Hội, các bài viết tuyên truyền đến chi hội phụ nữ tại địa phương.

 • Đánh giá công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, , hạnh phúc

– Giúp đỡ các gia đình phụ nữ trong chi hội đều đạt tiêu chí cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

– Triển khai tất cả các gia đình hội viên phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đăng ký hộ gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”.

 • Đánh giá công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

– Ghi cụ thể số tiền hỗ trợ, hiệu quả các chương trình hỗ trợ vốn, dạy nghề và giải quyết việc làm trong chi hội.

 • Đánh giá các công tác khác:

Đánh giá cụ thể về các hoạt động truyền thông các chuyên đề dinh dưỡng, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, HIV/AIDS, bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện.

 • Phần cuối báo cáo tổng kết

– Tóm lược lại một số ưu, khuyết điểm chính trong quá trình hoạt động của chi hội phụ nữ.

– Chi hội trưởng thay mặt chi hội phụ nữ ký và ghi rõ họ tên lên báo cáo.

Trên đây là Mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ 2023 được lập ra để tổng hợp, phản ánh được tổng quát tình hình hoạt động của chi hội, những công tác hoàn thành tốt, những công tác hội còn tồn tại, hạn chế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *