Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập Thông tư 23/2016/TT-BTC – Quản…

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý – Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Hợp đồng dịch vụ pháp lý Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất Mẫu hợp đồng dịch vụ…

Em hãy cùng các bạn trong lớp, trong nhóm lập kế hoạch hoạt động thể hiện tình hữu nghị

Giải GDCD 9 Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới Em hãy cùng các bạn…

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm Mẫu số 84-DS: Thông báo…

Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã

Quy định thi công chức cấp xã Quy định mới nhất về thi công chức cấp xã Chính phủ vừa…

Bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào năm 2023?

Quy định mới về hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào năm 2023? Là…

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông là mẫu biên…

Thông tư 05/2021/TT-BXD bãi bỏ các văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư số 05 năm 2021 BXD Ngày 30/6 năm 2021 Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Thông tư…

Tải Mẫu Quy chế tài chính Công ty

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây. Mẫu Quy chế…

Phân biệt tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em 2023

Tội hiếp dâm, giao cấu với trẻ em theo Luật hình sự Phân biệt tội Hiếp dâm trẻ em và…