Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ – Mẫu S02b-H, Mẫu S02b-DN

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo và…

Đề cương ôn thi viên chức tiểu học 2019 tỉnh Quảng Ngãi vòng 2

Đề cương ôn thi viên chức tiểu học chi tiết vòng 2 năm 2019 Quảng Ngãi Mời các bạn cùng tham khảo đề cương ôn thi viên chức tiểu học vòng 2 năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đề cương ôn thi viên chức giáo dục chi tiết do Sở giáo dục Quảng…

Quy trình kiểm tra giám sát Đảng viên, chi bộ Đảng

Các bước kiểm tra Đảng viên Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Ủy ban kiểm tra ban hành bao gồm 7 quy trình. Mỗi một quy trình kiểm tra, giám sát có 3 bước: bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc. Mời bạn đọc tham…

Giáo án Mỹ thuật lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ cả năm)

Giáo án Mỹ thuật theo chương trình GDPT mới Giáo án Mỹ thuật lớp 1 sách Cánh Diều là mẫu giáo án bài giảng cả năm học theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn…

Tải Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây. Ngày 02/02/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 về Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt…