Đơn xin học lại – Biểu mẫu đơn xin học lại

Biểu mẫu đơn xin học lại

Vì một lí do nào đó như: Ốm đau, bệnh tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn phải tạm dừng công việc học tập của mình, nay đã có điều kiện đi học lại, bạn muốn tiếp tục công việc của mình thì mẫu Đơn xin học lại là một trong những biểu mẫu không thể thiếu. Hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Đơn xin học lại mới nhất năm 2020, mời các bạn cùng xem hoặc download về sử dụng.

1. Đơn xin học lại số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

***

ĐƠN XIN HỌC CẢI THIỆN, HỌC LẠI

Kính gửi: Phòng đào tạo

Tên em là:………………………….Lớp:……………

Ngày sinh:………………….Mã sinh viên:………………..

Điện thoại liên hệ:…………………………

Trong học kỳ trước, do…………………………..nên em đã không đạt yêu cầu (các) môn:…………………………

Em mong Phòng Đào tạo và Ban quản lý chương trình Chất lượng cao tạo điều kiện và cho phép em học cải thiên (học lại) những môn kể trên trong học kỳ tới. Em xin hứa sẽ học tập chăm chỉ để theo kịp các bạn và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Học viện.

Em xin chân thành cám ơn!

…….., ngày…..tháng…..năm……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin học lại số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bài Hay  Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:………………………………………

Tôi tên:……………………………………………… Mã số sinh viên:…………………………………..

Ngày sinh:……………. Hiện đang học lớp (ngành):…………………………………………………..

Khóa:…………………… Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại trường…………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………

Trong năm học …………………………………………….. Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học……… học kỳ.

Vì lý do………………………………… và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: ……./…..ngày … tháng … năm …..

Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

………, ngày…tháng…năm…
Xác nhận của địa phương
(Về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của khoa

3. Đơn xin học lại số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng cho các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm)
(Dành cho đăng ký cá nhân)

Kính gửi:…………………………………………………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………..Ngày sinh:……………………………..

MSSV: ………………………………..Ngành: ……………………..Lớp: ………………………Khóa:….

Trong các học kỳ vừa qua, tôi còn một số môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng về việc mở các lớp học trong HK ….. năm học…………….. nên tôi viết đơn này để xin học lại ….. môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ……. năm học ………… như sau:

TTMÃ SỐ
MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌCĐiểm tổng kết cao nhất đã
đạt được ở các lần học trước

Tôi xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời gian học lớp TA, lịch kiểm tra và thi các môn đăng ký trên nghiêm túc.

Bài Hay  Top 10 Mở bài trực tiếp, gián tiếp Tả người thân trong gia đình em

Bên cạnh đó, tôi cam kết hoàn tất học phí các môn học lại đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ….. năm …………
Kính đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

Email thường sử dụng:………………………………………………………………………………….

PHẦN BỔ SUNG

Tôi tên là: …………………………………………..Ngày sinh:………………………………………….

MSSV:………………………………….. Ngành: ……………………………………Khóa:……………..

Tôi cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo TKB, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí…) thông qua các trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của Nhà trường về học lại.

4. Đơn xin học lại theo nhóm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng đối với các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm)
(Dành cho đăng ký theo nhóm)

Kính gửi:……………………………………………….

Em tên là: ……………………………….Ngày sinh:……………………………………………………

MSSV: ……………………………Ngành: ………………………Lớp: ………………Khóa:………..

Đại diện cho nhóm SV ngành Khóa………………………………………………………………..

Trong các học kỳ vừa qua, chúng em còn một số môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng về việc mở các lớp học trong HK ….. năm học …………….. nên chúng em viết đơn này để xin học lại ….. môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ….. năm học ……………… như sau:

Bài Hay  Dàn ý những kỉ niệm về mái trường và thầy cô
TTMÃ SỐ
MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌCSỐ LƯỢNG SV

Chúng em xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời gian học, lịch kiểm tra và thi các môn đăng ký trên nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Chúng em cam kết hoàn tất học phí các môn học lại đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

……………., ngày …… tháng …… năm ………

SV đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

Email thường sử dụng:…………………………………………………………………………………………

PHẦN BỔ SUNG

Tôi cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo TKB, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí…) thông qua các trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của Nhà trường về học lại

SV cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên theo môn đăng ký ở mặt sau)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO NHÓM
Môn:……………….. MSMH: ………………….SL đăng ký:………………

KÝ TÊN CẢ 2 CỘT
TTMÃ SINH VIÊNHỌ TÊN SVLỚPSỐ ĐTEMAILĐăng ký môn học lạiCam kết tự giác theo dõi thông báo học lại (theo nội dung phần Bổ sung của mặt trước)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *