Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ 2023

Đơn đề nghị rút hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên

Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ được viết theo mẫu chuẩn và được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường cũng như Phòng Quản lý đào tạo nơi sinh viên đang theo học. Trong đơn, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, tên lớp, khoa và hệ đào tạo. Tiếp theo, trình bày nguyện vọng muốn thôi học và rút lại hồ sơ sinh viên gốc đang được lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo của trường kèm theo lý do xin thôi học.

1. Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ là gì?

Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ là mẫu văn bản mà học sinh sử dụng để bày tỏ, đề đạt với nhà trường được phép rút hồ sơ gốc bao gồm các giấy tờ quan trọng như học bạ,… thực hiện thủ tục thôi học.

Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ như tên gọi, được sử dụng khi học sinh muốn dừng công việc học tập tại trường đang theo học và có thể chủ động theo học tại ngôi trường khác.

Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ không có mẫu chuẩn mà có thể thay đổi, thêm một số nội dung theo yêu cầu, quy định của từng trường tiểu học/THCS/THPT/Đại học. Tuy nhiên các nội dung chính bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ, thông tin học sinh, trình bày lý do xin được rút hồ sơ và thôi học, cam kết, ký và ghi rõ họ tên thì phải đảm bảo có đủ. Nội dung chi tiết các mẫu Mẫu đơn xin rút hồ sơ học sinh là văn bản thể hiện nội dung với lý do và mục đích học sinh muốn rút hồ sơ được Hoatieu tổng hợp dưới đây mời các bạn tham khảo.

Bài Hay  Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền quy tắc ứng xử Hà Nội 2021

2. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ GDTX, trường THPT 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:– Giám đốc trung tâm GDTX …./Hiệu trưởng trường THPT ……..
– Ban Giám hiệu trường THPT ……………….

Em là: …………………… Sinh ngày: ……………………..

Mã số học sinh: …………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Hiện em đang là học sinh lớp …………. trường/Trung tâm GDTX ……………….. do giáo viên ………………. chủ nhiệm.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu cho phép em được thôi học và rút hồ sơ học sinh kể từ Học kỳ …. năm học ……………

Lý do thôi học và rút hồ sơ: …………………..

…………………………………………………………..

Xin nhà trường tạo điều kiện giúp em được hoàn thành thủ tục nhanh chóng.

Em xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến của Ban Giám Hiệu …………, ngày … tháng… năm ….
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

Đã nhận đủ lại bộ hồ sơ học sinh bao gồm:

1. Học bạ

2. Giấy khai sinh

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời/bản chính)

Bài Hay  Mẫu phụ lục văn bằng đại học

4. ………………………..

5. …………………………

6. ………………………..

Người nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC
và rút hồ sơ sinh viên

Kính gửi:

– Ban giám hiệu Trường Đại học ………….

– Phòng Công tác học sinh sinh viên

– Phòng ban chức năng.

Tôi tên là:………………………Mã số sinh viên:…………………..

Ngày sinh:………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………..

………………………………………….

Hiện đang học lớp:…………………………. Khóa: ………………………….

Hệ Đào tạo:…………………………. Ngành:………………………….

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu và các phòng ban chức năng cho phép tôi được thôi học và rút hồ sơ sinh viên tại Trường Đại học CNTT&TT kể từ Học kỳ …. năm học ………………………….

Lý do thôi học:………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Rất mong được sự chấp thuận của quý thầy cô.

………, ngày…….tháng…….năm…………..

Ý kiến của phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phươngXác nhận giáo viên chủ nhiệm

4. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi

– BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC………………..

– PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tôi tên:…………………………………………………….. Ngày sinh:……………………………………

Hiện là sinh viên lớp:…………………………………… Mã số sinh viên:……………………………

Ngành học:……………………………………………….. Khoa:………………………………………….

Hệ đào tạo:……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban giám hiệu và Quý phòng xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi học và rút hồ sơ Sinh viên đang lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ liên quan đính kèm (nếu có):

– ………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………..

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, tôi xin chân thành cám ơn.

Bài Hay  Lời bài hát Như Bến Đợi Đò - Khánh Ân ft. Hana Cẩm Tiên
………., ngày…..tháng…..năm………….
Ý KIẾN CỦA PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KÍNH ĐƠN

…………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC & RÚT HỒ SƠ

Tôi tên……………………………………………………… Ngày sinh:………………………………

Hiện là sinh viên lớp:…………………………………… Mã số sinh viên:………………………………

Ngành học:………………………………………………… Khoa:……………………………………………..

Hệ đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày hẹn:……………………………..BỘ PHẬN TIẾP SINH VIÊN……………………………………..

5. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu trường ………………………

– Phòng Đào tạo;

– Ban Chủ nhiệm khoa …………………….

Tên em là: …………………………………………… Giới tính: ………………………………………

Ngày sinh: …………../…………….. /…………..ĐT liên hệ : ……………………………………….

Ngày nhập học: ……………../…………./……………..

Số tiền đã đóng :

– Học phí : ……………………..(Bằng chữ: ………………………………………………………….)

– Lệ phí : ……………………….(Bằng chữ: ………………………………………………………….)

(Có các biên lai kèm theo)

Hiện đang học : Khóa …………… Lớp……………. Ngành …………………..Khóa……………

Hệ đào tạo ………………………..tại Trường………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa………………………………… cho phép em được thôi học và rút hồ sơ.

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn./.

……………., ngày…….tháng……năm……..
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ tên)
Ý KIẾN CỦA KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHÒNG ĐÀO TẠO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mẫu này áp dụng cho sinh viên mới nhập học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *