Giới thiệu

Trong thời đại số hóa, các trang web và ứng dụng phải sử dụng các công nghệ mới nhất để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Một trong những công nghệ đó là cookie. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách cookie của pgdtaygiang.edu.vn, trang web của Trường Tiểu học Tây Giang.

Cookies là gì?

Cookie là một tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng khi truy cập vào một trang web. Cookie được sử dụng để lưu trữ thông tin về hoạt động trên trang web và sử dụng thông tin đó để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Ví dụ, cookie có thể được sử dụng để lưu lại thông tin đăng nhập của người dùng để họ không cần phải đăng nhập lại mỗi khi truy cập vào trang web.

Chính sách cookie của pgdtaygiang.edu.vn

Trang web pgdtaygiang.edu.vn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Các cookie được sử dụng trên trang web này có thể được phân loại thành hai loại: cookie bắt buộc và cookie tùy chọn.

Cookie bắt buộc

Cookie bắt buộc là những cookie cần thiết để đảm bảo hoạt động cơ bản của trang web. Các cookie này được lưu trữ trên máy tính của người dùng và không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Các cookie bắt buộc bao gồm:

Cookie phiên

Cookie phiên được sử dụng để lưu trữ thông tin về phiên làm việc của người dùng trên trang web. Cookie này được lưu trữ trong bộ nhớ tạm của máy tính của người dùng và bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt.

Cookie đăng nhập

Cookie đăng nhập được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng. Khi người dùng đăng nhập vào trang web, cookie đăng nhập sẽ được tạo ra để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng.

Cookie tùy chọn

Cookie tùy chọn được sử dụng để cung cấp các tính năng tùy chỉnh trên trang web. Các cookie này được lưu trữ trên máy tính của người dùng và có thể được chia sẻ với các bên thứ ba. Các cookie tùy chọn bao gồm:

Cookie quảng cáo

Cookie quảng cáo được sử dụng để hiển thị các quảng cáo tương thích với sở thích và hành vi truy cập của người dùng. Các cookie này có thể được chia sẻ với các đối tác quảng cáo của trang web.

Cookie phân tích

Cookie phân tích được sử dụng để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.

Quyền riêng tư

Trang web pgdtaygiang.edu.vn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin của người dùng. Các thông tin được thu thập bằng cookie chỉ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của người dùng.

Tùy chọn

Người dùng có thể chọn từ chối sử dụng cookie bằng cách tắt tính năng cookie trên trình duyệt. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm trải nghiệm của người dùng trên trang web.

Kết luận

Trang web pgdtaygiang.edu.vn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Các cookie được sử dụng trên trang web này bao gồm cookie bắt buộc và cookie tùy chọn. Người dùng có quyền từ chối sử dụng cookie, nhưng điều này có thể làm giảm trải nghiệm của họ trên trang web.

FAQs

  1. Cookie có an toàn không?
  • Các cookie không chứa virus hoặc mã độc và được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.
  1. Tôi có thể từ chối sử dụng cookie không?
  • Có, người dùng có thể tắt tính năng cookie trên trình duyệt.
  1. Các thông tin được thu thập bởi cookie sẽ được chia sẻ với bên thứ ba không?
  • Không, các thông tin được thu thập bởi cookie chỉ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của người dùng.