Bản kiểm điểm công việc 2023 mới nhất

Cách viết bản kiểm điểm trong công việc

Bản kiểm điểm công việc là loại hình kiểm điểm cá nhân áp dụng đối với người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, với nội dung kiểm điểm lại hành vi vi phạm nội quy công ty. Cũng giống như việc kiểm điểm học sinh, kiểm điểm giáo viên… những người làm bản kiểm điểm sẽ phải tự nhận hình phạt kỷ luật theo quy định của công ty. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ các mẫu bản kiểm điểm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

1. Bản tự kiểm điểm công việc là gì?

Mẫu bản tự kiểm điểm công việc là văn bản dành cho nhân viên đi làm trong công ty, doanh nghiệp để tự đánh giá, kiểm điểm bản thân, cũng như tỏ sự chân thành hối tiếc, và sự cam kết của mình với công ty sẽ không mắc lỗi nữa.

2. Bản kiểm điểm dùng trong doanh nghiệp 2023

Bản kiểm điểm dùng trong doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: …………………………………………………

Tôi tên là :……………………………………………….

Đơn vị :……………………………………………………

Chức vụ :………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: …………………………………

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:…………………………….

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Xác định lỗi:……………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm:………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:……………………….

………………………………………………………………..

Tự nhận hình thức kỷ luật:…………………………..

………………………………………………………………..

…………Ngày … tháng … năm 20………

Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Bản kiểm điểm dùng trong công ty 2023

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Bài Hay  24/7 là ngày gì? - Ngày 24/7 là ngày gì?

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:…………………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:……………….

Nhiệm vụ được giao là:……………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

Khiển trách bằng văn bản;

Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;

Sa thải.

….., ngày……tháng….năm….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Bản kiểm điểm đánh giá quá trình công tác cuối năm của công chức

4.1. Bản tự kiểm điểm cá nhân công chức là gì?

Bản kiểm điểm tổng kết cuối năm thường dành cho các công chức khi các cơ quan đơn vị muốn tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng vào mỗi dịp cuối năm, để cho các cá nhân tự kiểm điểm, đánh giá xếp loại bản thân mình trong suốt quá trình làm việc. Trên cơ sở cá nhân tự đánh giá, cơ quan, tổ chức sẽ căn cứ vào đó và quá trình làm việc, học tập tại đơn vị để xếp loại chất lượng theo các tiêu chí đã được định sẵn.

Bản tự kiểm điểm cá nhân công chức là bản kiểm điểm do cá nhân công chức tự viết, tự trình bày, tự nhận định về quá trình làm việc, rèn luyện của mình tại đơn vị. Mục đích của bản tự kiểm điểm cuối năm là để người làm kiểm điểm tự đánh giá về những ưu, nhược điểm của mình, những việc đã và chưa làm được trong thời gian 1 năm. Cơ quan, tổ chức sẽ căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo quy định hiện hành để đánh giá , xếp loại công chức hàng năm tại đơn vị của mình.

Bài Hay  Lời bài hát Lạc Chốn Hồng Trần - Lã Phong Lâm x MewMew

4.2. Mẫu bản kiểm điểm tổng kết cuối năm của công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….

Kính gửi:………………………..

Tên tôi là:……………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………
– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Bài Hay  Nói về tình cảm, cảm xúc của em về một người bạn mà em yêu quý lớp 3

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………….., ngày….tháng ….năm….…….

Người viết

5. Cách viết bản kiểm điểm công việc

Cách viết bản kiểm điểm công việc
Cách viết bản kiểm điểm công việc

– Phần đầu: Ghi rõ thông tin người viết kiểm điểm:

  • Họ tên
  • Ngày, tháng, năm sinh
  • Nếu là người lao động ghi địa chỉ nơi làm việc

– Phần nội dung: Người viết bản kiểm điểm phải trình bày các nội dung sau đây một cách ngắn gọn, súc tích và rõ ràng đầy đủ:

  • Sự việc vi phạm, lỗi vi phạm
  • Nguyên nhân của hành vi vi phạm
  • Hậu quả do hành vi vi phạm gây ra…

– Lời cam đoan: Người viết phải có cam đoan về việc sẽ không tái phạm hành vi phạm lỗi.

Đối với bản tự kiểm điểm cuối năm, người viết phải căn cứ vào thực tế quá trình làm việc, học tập của bản thân người viết mới có thể đưa ra đánh giá, xếp loại cho mình khách quan, trung thực nhất. Trong bản tự kiểm điểm cuối năm, người viết cần đưa ra được các phương hướng cũng như những biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của bản thân.

6. Lưu ý cách viết bản kiểm điểm bản thân

  • Bản kiểm điểm nên được viết một cách thành thật. Vì đây chính là văn bản giúp chính bản thân bạn nhìn nhận lại những hành vi của bản thân từ đó rút ra những kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau này.
  • Trong bản kiểm điểm thì Quốc hiệu và Biểu ngữ luôn được trình bày ở giữa trang, chính xác.
  • Nội dung sự việc và sai phạm trong bản kiểm điểm cần trình bày chi tiết sự việc, mắc lỗi gì, thời gian nào,…

Bản kiểm điểm cá nhân khi bị vi phạm là biên bản mà hầu hết cá nhân nào khi đi làm đều phải thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm, biết tự nhận ra khuyết điểm của mình, những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Việc làm – nhân sự nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *