Thursday, 13/08/2020 - 06:24|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang
Văn bản liên quan
- Đề nghị các trường triển khai thực hiện theo CV số 77/CV-TC-KH huyện TG ngày 07/12/2017 về việc báo cáo công t&aa
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Yêu cầu điều chỉnh thiếu sót trong công tác in ấn các danh hiệu và hình thức khen thưởng năm học 201
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực