Giới thiệu sơ lược về phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tây Giang – Quảng Nam

I. Vài nét về phòng Giáo dục- Đào tạo Tây Giang:

Tên đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang.

Địa điểm trụ sở: Đường số 2, thôn Argồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0510. 3796022

Gmail: phonggiaoductaygiang@gmail.com

Website: www.taygiang.edu.vn

Phòng GD - ĐT Tây Giang, đường số 2, thôn Argồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

1. Quá trình thành lập:

Cùng với việc thành lập huyện Tây Giang vào năm 2003 trên cơ sở tách huyện Hiên tỉnh Quảng Nam thành huyện Đông Giang và Tây Giang theo quyết định số 72/2003/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tây Giang được thành lập với tên ban đầu là Phòng Giáo dục Tây Giang, đến năm 2007 theo quyết định số 145/2007 ngày 14/7/2007 của UBND huyện Tây Giang thì phòng đổi tên thành Phòng Giáo dục & Đào tạo Tây Giang.

2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ quan phòng có chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Giáo dục huyện, Công đoàn, các bộ phận: Giáo dục Mầm non; GD Tiểu học; GD THCS; Tổ chức cán bộ – Thanh tra, Kế hoạch- tài vụ và Tổng hợp - Thi đua. Có 17 cán bộ công nhân viên chức, gồm 01 trưởng phòng, 03 phó trưởng phòng và 12 cán bộ công nhân viên. Tổng số đơn vị trực thuộc là 20 gồm : 07 trường Mầm non và Mẫu giáo; 08 trường Tiểu học; 02 trường PTDTBT TH&THCS; 3 trường PTDTBT THCS.

3.  Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo.

Quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ theo quy định và hướng dẫn của cấp trên về giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện với quy mô 10 xã, 20 trường học, gần 602 người/399 nữ CBGV, NV và trên 5754 học sinh.

II. Thành tích cơ bản đã đạt được:

Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục-đào tạo, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Tây Giang đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy- học và việc đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông, giáo dục Mầm non, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh.

Từ chỗ có 01 Trường Mần non, 08 Trường Tiểu học, 01 trường PTCS và 02 Trường THCS với 4.406 học sinh và 247 Cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các cấp học bậc học; đến nay đã có 07 Trường Mầm Non và các lớp Mầm non gắn với các Trường Tiểu học đều có ở các thôn, 08 Trường Tiểu học, 02 Trường PTDTBT TH&THCS, 03 Trường THCS, 01 Trường PTDT Nội trú và 02 Trường THPT; với tổng số hơn 5754 học sinh và 6018 Cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay đã có 10 trường có bán trú cho học sinh ăn, ở ổn định. Trình độ Cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng; chất lượng học tập của học sinh ngày được cải thiện ở các cấp học, bậc học; tỷ lệ học sinh đỗ Tốt nghiệp THPT từ năm học đầu tiên dưới 6,4% đến năm học 2011 - 2012 đạt 100 % và năm học 2012 - 2013 vừa qua đạt: 86,53%.

Đặc biệt công tác Phổ cập của huyện nhà rất được quan tâm: Năm 1997 hoàn thành Phổ cập chống mù chữ, năm 2006 hoàn thành Phổ cập đúng độ tuổi, năm 2008 hoàn thành Phổ cập trung học cơ sở và đến nay vẫn được duy trì và đang thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Mần non 5 tuổi đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành.

Thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2015, đến nay đã có 01 Trường Tiểu học xã Lăng được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Với những thành quả đạt được đó, đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục có vai trò rất lớn trong việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và góp phần cho sự phát triển chung cho huyện nhà.

III. Phòng giáo dục - đào tạo đã được khen thưởng :

Từ những nổ lực đó, nhiều năm liền Phòng GD-ĐT được UBND huyện công nhận danh hiệu thi đua riêng năm học 2012 – 2013 có đến:

+ 13 tập thể Lao động tiến tiến.

+ 36 cá nhân Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ 322 cá nhân Lao động tiên tiến.

Nhiều năm liền được UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học cho các cá nhân và tập thể. Trong năm học 2012-2013 phòng đã đề nghị Sở GD&ĐT tặng giấy khen 09 cá nhân, 03 tập thể và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 09 cá nhân và công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 3 tập thể.