Thursday, 13/08/2020 - 06:52|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang
Văn bản liên quan
- Yêu cầu điều chỉnh thiếu sót trong công tác in ấn các danh hiệu và hình thức khen thưởng năm học 201
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kinh gửi! Hiệu trưởng
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi!
Ngày ban hành:
12/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi
Ngày ban hành:
06/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực